विज्ञापनवर्णमाला A - M

Sound यह सुनने के लिए कि शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है, इस पर क्लिक करें।

A a

Sound cat बिल्ली
Sound father पिता जी
Sound name नाम

B b

Sound big बड़ा

C c

Sound cat बिल्ली
Sound city शहर

D d

Sound dark अंधेरा

E e

Sound bed बिस्तर
Sound feet पैर का पंजा
Sound heart ह्रदय
Sound great महा, आप बहुत अ
Sound easy आसान

F f

Sound feet पैर का पंजा

G g

Sound good अच्छा

H h

Sound here यहां

I i

Sound sit बेठना
Sound girl लड़की
Sound mine मेरी,
Sound find ढूंढना
Sound night रात

J j

Sound July जुलाई

K k

Sound kind दयालु

L l

Sound luck भाग्य

M m

Sound moon चाँद
Cat
Bed
Cat
Cat
City
City